Aktualności

„BOBOLÓWKA” w Październiku.

Najbliższa Msza święta ku czci św. Andrzeja Boboli w intencjach zbiorowych wraz z odczytaniem próśb i podziękowań złożonych na kartkach lub wpisanych do księgi będzie:

16 października  /wtorek/  o godzinie 18.00

Mszy świętej będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi:

Ks. dr Paweł Górski – Proboszcz parafii Szymbark

Serdecznie zapraszam:            Ks. Józef Rosiek –  proboszcz parafii Śnietnica.

Diecezjalny zjazd Szkół im. Świętych i Błogosławionych. Śnietnica – 25 wrzesień 2018 roku.

        Już podczas czerwcowych uroczystości, które miały miejsce 16 czerwca 2018, kiedy Szkoła Podstawowa w Śnietnicy otrzymała swojego patrona – św. Andrzeja Bobolę, zapadła decyzja, że tegoroczny zjazd Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych odbędzie się w parafii św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy.

     Wstępne przygotowania rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami. Pełny zakres przygotowań trwał od początku nowego roku szkolnego. /zaproszenia, liturgia Mszy świętej, montaż słowno-muzyczny o św. Andrzeju Boboli, agapa/.

        W imieniu własnym oraz w imieniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy, składam gorące podziękowania Stowarzyszeniu Kobiet w Śnietnicy, Gminie Uście Gorlickie, Panu Radnemu, Nauczycielom i uczniom, oraz wielu innym osobom,za wielkie zaangażowanie się i wkład w przygotowanie tej podniosłej uroczystości.

        W Diecezjalnym zjeździe Szkół im. Świętych i błogosławionych wzięło udział 35 Szkół. Poszczególne Szkoły reprezentowane były przez delegacje uczniowskie ze sztandarami patronów swoich Szkół, dyrektorów, nauczycieli, kapłanów. W uroczystościach wzięła udział p. Barbara Bartuś – poseł na Sejm RP, p. Dyrektor Kuratorium Oświaty województwa małopolskiego, Asystent Kościelny Szkół im. Świętych i Błogosławionych – ks. mgr Janusz Maziarka, Koordynator – p. Lucyna Jamka, przedstawiciele Urzędu Gminy Uście Gorlickie z p. Zbigniewem Ludwinem na czele, dyrektorzy Szkół z gminy Uście Gorlickie, proboszczowie dekanatu Ropa z ks. dziekanem Stanisławem Porębskim na czele. Przed rozpoczęciem Mszy świętej, wszystkich Gości, delegacje w/w Szkół oraz zebranych w kościele wiernych przywitała p. Dyrektor SP w Śnietnicy Ewa Kamińska.

     Uroczystej Mszy świętej ku czci św. Andrzeja Boboli przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie – Prałat Józef Niżnik. W homilii ks Kustosz Józef przybliżył zgromadzonej młodzieży i wszystkim pozostałym uczestnikom Mszy św. postać św. Andrzeja Boboli, podkreślając Jego wielką moc wstawienniczą u Boga. Ks. Józef dał również piękne świadectwo o osobistej rozmowie ze św. Andrzejem Bobolą, które miało miejsce na plebanii w Strachocinie.

     Po zakończonej Mszy świętej, Nauczyciele, Rodzice i uczniowie SP w Śnietnicy przedstawili montaż słowno-muzyczny o św. Andrzeju Boboli. Na koniec spotkania było kilka przemówień związanych ze wspólnym spotkaniem i wspólną modlitwą. Zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu: „Logo Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych”. Ks. Kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie wręczył kilku osobom pamiątkowe Różańce i książki o św. Andrzeju Boboli, a wszyscy uczestnicy otrzymali obrazki ze św. Andrzejem Bobolą z modlitwą za naszą Ojczyznę. Natomiast miejscowy ks. Proboszcz w imieniu Stowarzyszenia Kobiet w Śnietnicy, w imieniu Dyrekcji i własnym, zaprosił wszystkich do Domu Ludowego w Śnietnicy na wspólny posiłek.

      Pragnę na końcu tej krótkiej relacji serdecznie podziękować p. Tadeuszowi Karpińskiemu i połączonej scholi Śnietnicy i Stawiszy za przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy świętej i pieśni w montażu słowno-muzycznym o św. Andrzeju Boboli. Dziękuję p. Katechetce i Zakrystiance Halinie Klimek, za przygotowanie świątyni do przeżywanych Uroczystości, Dziękuję Stowarzyszeniu Kobiet w Śnietnicy i wszystkim  pomagającym w przygotowaniu i wydawaniu obiadu dla ponad 300 uczestników Diecezjalnego Zjazdu Szkół im. Świętych i Błogosławionych.

     Oto kilka fotograficznych wspomnień z przeżywanych uroczystości:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

Nabożeństwa Fatimskie – Stawisza 2018

      Nabożeństwa Fatimskie w kościele Pomocniczym w Stawiszy trwają już kilkanaście lat. Zostały wprowadzone jeszcze przez mojego poprzednika – ks. proboszcza Mariana Konwenta. Również w tym roku trwała kontynuacja tych nabożeństw każdego 13-stego dnia miesiąca, od maja do października.

      Nabożeństwa gromadzą dosyć dużą liczbę czcicieli Matki Bożej Fatimskiej nie tylko ze Stawiszy, ale również i ze Śnietnicy, Banicy oraz Brunar. Msza święta, która poprzedza procesję Różańcową zawsze jest z homilią. Przewodniczy jej najczęściej miejscowy ks. proboszcz. W okresie wakacyjnym, Mszy świętej przewodniczą najczęściej Księża Rodacy: Ks. Prałat Mirosław Król ze Stanów Zjednoczonych – Rodak Stawiszy oraz Ks. Adam Gucwa – obecnie proboszcz w Ostrowcu Świętokrzyskim – Rodak Śnietnicy.

     Oprawę liturgiczną zawsze przygotowuje miejscowa schola pod kierownictwem p. mgr Tadeusza Karpińskiego, organistę w Brunarach i równocześnie Nauczyciela w Szkole Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy. W procesji Różańcowej niesiona jest przez miejscowe panie /w strojach regionalnych/ figura Matki Bożej Fatimskiej.

      W imieniu własnym i w imieniu mieszkańców Stawiszy, serdecznie zapraszam każdego 13 -go na Mszę św. i procesję Różańcową.  Oto kilka wspomnień z nabożeństwa 13 września 2018 roku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

„BOBOLÓWKA” we Wrześniu.

Najbliższa Msza święta ku czci św. Andrzeja Boboli w intencjach zbiorowych wraz z odczytaniem próśb i podziękowań złożonych na kartkach lub wpisanych do księgi będzie:

16 września  /Niedziela/  o godzinie 11.00

Mszy świętej będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi:

Ks. Andrzej Kluz

Kapelan Szpitala w Gorlicach.

 

Serdecznie zapraszam:            Ks. Józef Rosiek 

Dożynki Parafialne – 2 rocznica Konsekracji  Kościoła św. Andrzeja Boboli – Pielgrzymka z Ostrowca Świętokrzyskiego.

     W pierwszą Niedzielę września (2.09.2018) parafia św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy przeżywała potrójną uroczystość. Po raz kolejny wszyscy pracujący na roli i w gospodarstwach wraz z całą parafią składali dziękczynienie Panu Bogu za wszelkie łaski i dobro, które stawało się udziałem rolników, hodowców i posiadających ziemię. Wyrazem tej wdzięczności był wieniec dożynkowy oraz złożony w darze ołtarza chleb oraz owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Dziękowaliśmy Bogu, że omijały nas różnego rodzaju kataklizmy jak: nawałnice, gwałtowne burze czy klęska suszy. Dziękowaliśmy również za wszelkie Boże błogosławieństwo w pracach gospodarczych, przy zbiorach siana i w dziedzinie hodowli bydła mlecznego. Organizatorami tegorocznych Dożynek parafialnych byli: Radni i Sołtysi  Śnietnicy i Stawiszy oraz Stowarzyszenie Kobiet ze Śnietnicy.

     Drugą okazją do naszego wspólnego świętowania i składania dziękczynienia Panu Bogu, była druga rocznica poświęcenia i konsekracji Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy. To 3 września 2016 roku, pasterz Diecezji, J.E. Ks. Biskup Andrzej Jeż, po niespełna 4 latach od rozpoczęcia budowy, dokonał tego historycznego dla naszej parafii aktu. To w tej Śnietnickiej świątyni, jej patron, św. Andrzej Bobola, dokonuje wiele cudów i wyprasza u Boga niezliczone łaski dla parafii, szkoły i coraz liczniej przybywających pielgrzymów z okolicznych a często i bardzo dalekich miejscowości.

     W powyższych uroczystościach parafialnych, wzięła udział zorganizowana, autokarowa pielgrzymka z parafii św. Stanisława w Ostrowcu Świętokrzyski na czele z Ks. Proboszczem tejże parafii – Adamem Gucwą – Rodakiem Śnietnicy.

     W tym wspólnym świętowaniu wzięły udział władze Gminy Uście Gorlickie na czele z p. Wójtem Dymitrem Rydzaniczem, przewodniczącym Rady Gminy p. Zbigniewem Ludwinem i szefem GOK-u p. Januszem Szczepankiem.

     Po zakończonych uroczystościach w parafialnej świątyni, nastąpił, przemarsz z wieńcem żniwnym do Domu Ludowego w Śnietnicy, gdzie Stowarzyszenie Kobiet przygotowało wspólną agapę. Kilka fotograficznych wspomnień z przeżywanych uroczystości:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nowy Rok szkolny 2018/2019

      3 września 2018 roku, uroczystą Mszą świętą, w kościele św. Andrzeja Boboli, Rodzice, Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po raz pierwszy w historii szkoły, został na początku Mszy świętej wprowadzony sztandar szkolny, aby przypominał wszystkim, że rozpoczynamy nowy etap pracy pod szczególnym patronatem św. Andrzeja Boboli. Podczas homilii został skierowany do wszystkich uczniów apel, abyśmy dawali dobre świadectwo wiary, umiłowania drugiego człowieka i pracowitości – by w ten sposób naśladować patrona naszej Ojczyzny, parafii i szkoły.

     Po skończonych uroczystościach w kościele, uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przeszli do szkoły, aby tam uczestniczyć w okolicznościowej akademii i spotkać się w klasach ze swoimi wychowawcami. Oto kilka wspomnień z powyższych uroczystości:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Parafialna pielgrzymko-wycieczka do Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej.

      Każdego roku organizujemy w okresie wakacyjnym wyjazd do znanych i uświęconych miejsc. W tym roku postanowiliśmy odwiedzić Narodowe Muzeum masowej zagłady ludzkości w czasie II wojny światowej w Oświęcimiu oraz Sanktuarium matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wyjazd nastąpił o 3.00 nad ranem, ponieważ już o 7.30 mieliśmy bilety wstępu do muzeum w Oświęcimiu. Zwiedzanie Oświęcimia i Brzezinki zajęło nam 3 godziny. Podczas zwiedzania nie tylko można było zobaczyć naocznie, jak w nieludzki sposób byli traktowani w obozie ludzie, ale i z ust przewodnika można było usłyszeć wiele ciekawych rzeczy. Myślę, że dla wszystkich uczestników – młodszych i starszych- była to wspaniała lekcja historii, ale również i zachęta o pamięci modlitewnej za tych, którzy tam zginęli.

     Po zwiedzeniu Oświęcimia udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie o godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej sprawowanej w kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej Zebrzydowskiej. Ja również miałem okazję koncelebrować Mszę świętą w tym świętym miejscu w intencji wszystkich pielgrzymów. O godz. 13.00 wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy cała Bazylikę i zapoznaliśmy się z historią powstania tego Sanktuarium. Od godziny 14.00 był czas wolny do własnej dyspozycji dyspozycji. Można było zjeść w przyklasztornej restauracji obiad, można było się indywidualnie pomodlić w bazylice i nieco odpocząć, gdyż pogoda była bardzo dobra.  Powrót do Śnietnicy był piękną trasą: Myślenice – Mszana Dolna – Limanowa – N. Sącz.

Oto kilka fotograficznych wspomnień z parafialnej pielgrzymko-wycieczki.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kalwaria Zebrzydowska

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Krótka relacja z „Bobolówki” lipcowej i sierpniowej.

Kolejne nabożeństwa ku czci św. Andrzeja Boboli w trwającym okresie wakacyjnym (w lipcu i sierpniu) zgromadziły licznych pielgrzymów z poza parafii oraz bardzo wielu parafian zarówno ze Śnietnicy jak i Stawiszy.  Przybywający obecnie pielgrzymi na comiesięczne nabożeństwa każdego 16 dnia miesiąca, przed nabożeństwem w kościele, udają się na Dróżki św. Andrzeja Boboli, które są na placu kościelnym. Również bardzo wielu turystów w okresie wakacyjnym wędruje do poszczególnych kapliczek, aby bliżej zapoznać się z końcowym życiem i okrutnym męczeństwem św. Andrzeja Boboli.

Lipcowej Mszy świętej ku czci św. Andrzeja Boboli przewodniczył ks. Łukasz Matuszyk, wikariusz w parafii Rożnów. Nabożeństwo dziękczynno-błagalne z odczytaniem próśb i podziękowań przeprowadził miejscowy ks. proboszcz. We Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyło 7 kapłanów.

Sierpniowej „Bobolówce” przewodniczył ks. Piotr Gwiżdż – Misjonarz pracujący w Norwegii, pochodzący z parafii Ujanowice. Mimo wakacji, parafialny kościół w Śnietnicy 16 sierpnia wypełnił się pielgrzymami i czcicielami św. Andrzeja Boboli z parafii i poza parafii. O rozszerzającym się kulcie św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy świadczą składane prośby i podziękowania nie tylko od miejscowych parafian, ale również od szukających pomocy u Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli, a mieszkających nieraz dziesiątki kilometrów od Śnietnicy.

Jako proboszcz Śnietnicy, często słyszę od pielgrzymów i turystów nawiedzających kościół św. Andrzeja Boboli i „Dróżki Bobolowe”, że Śnietnica to jakby córka „Strachociny” lub „mała Strachocina”. Miło to słyszeć, ale jestem przekonany, że wszystko, co dzieje się w Śnietnicy, to szczególna zasługa św. Andrzeja Boboli. Stąd dalsze losy Jego kultu ciągle zawierzam Opatrzności Bożej i woli św. Andrzeja.

Oto kilka wspomnień z „Bobolówek” w lipcu i sierpniu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

„BOBOLÓWKA” W SIERPNIU

Msza święta w intencjach zbiorowych  ku czci św. Andrzeja Boboli w sierpniu, oraz nabożeństwo dziękczynno-błagalne z odczytaniem próśb i podziękowań będzie

16 sierpnia 2018  /czwartek/ o godz. 18.00

Mszy świętej będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi – Ks. Piotr Gwiżdż – Misjonarz pracujący w Norwegi

Serdecznie zapraszam – Ks. proboszcz Józef Rosiek

Informuję wszystkich czcicieli św. Andrzeja Boboli, że od lipca 2018 roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy św. ku czci Matki Bożej, odmawiany jest Różaniec święty na Dróżkach św. Andrzeja Boboli. Najbliższa modlitwa Różańcowa 4 sierpnia /sobota/. Msza święta  o godz. 18.00 i po niej modlitwa Różańcowa na Dróżkach, które są na placu przed kościołem.

Serdecznie zapraszam – Ks. Józef Rosiek – proboszcz

—————————————————————————————————————————————

Odpust w Kościele Filialnym w Stawiszy – 6 sierpnia 2018 roku.

     Tegoroczny Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w Kościele Filialnym w Stawiszy miał wyjątkowy charakter. W tym dniu bowiem zostaly przywiezione na teren parafii Relikwie św. Floriana z Sanktuarium w Krakowie. Relikwie, na prośbę OSP- Śnietnica i ks. proboszcza, przywiózł ks. Prałat Grzegorz Szewczyk – Kustosz Sanktuarium św. Florianaw Krakowie. Relikwie zostały wniesione do kościoła w Stawiszy w asyście Strażaków i zgromadzonych wiernych na sumie Odpustowej. Ks. Prałat Grzegorz wygłosił okolicznościowe kazanie z nawiązaniem do patrona Strażaków – św. Floriana.

„BOBOLÓWKA”

w Lipcu.

Najbliższa Msza święta ku czci św. Andrzeja Boboli w intencjach zbiorowych wraz z odczytaniem próśb i podziękowań złożonych na kartkach lub wpisanych do księgi będzie:

16 lipca  / poniedziałek/ o godzinie 18.00

Mszy świętej będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi:

Ks. mgr Łukasz Matuszyk

duszpasterz w Rożnowie.

Serdecznie zapraszam – Ks. Józef Rosiek – proboszcz


16.06.2018 rok 

Sprawozdanie z uroczystości 80-lecia duszpasterstwa w Śnietnicy, poświęcenia „Dróżek Bobolowych” i nadanie imienia świętego Andrzeja Boboli Szkole Podstawowej w Śnietnicy.

      Do uroczystości parafialnych, które miały miejsce 16 czerwca 2018 roku, wspólnotę parafialną przygotowały Misje święte, które zostały przeprowadzone przez Księży Sercanów w dniach 10.06 – 16.06.

Głównym uroczystościom w dniu 16.06. przewodniczył Ks. Bp Leszek Leszkiewicz. W uroczystościach uczestniczyli kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty w Warszawie i Kuratorium w Krakowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół z terenu Gminy, miejscowi parafianie, wielu czcicieli św. Andrzeja Boboli z poza parafii i zaproszeni Goście.

Oto krótka historia kultu św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy.

Namiastki kultu św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy sięgają początków duszpasterstwa w parafii Śnietnica, czyli roku 1938. Święty Andrzej Bobola został bowiem patronem niewielkiej wspólnoty wiernych składających się z 14 rodzin. Nieco ożywiony kult rozpoczął się w roku 1951, kiedy do Śnietnicy został mianowany na stałe pierwszy proboszcz, który wprowadził raz w roku, 16 maja Msze św. ku czci patrona parafii, które nazywamy Odpustem.  Przez wiele lat obraz św. Andrzeja Boboli znajdował się w kościele Cerkiewnym św. Dymitra. Jednak jego miejsce było w przedsionku Cerkwi.

W roku 1997 obraz św. Andrzeja Boboli w uroczystej procesji przeniesiono do niewielkiej kaplicy, którą parafianie przygotowali w budynku plebanii. Tu znalazł miejsce godniejsze. Obraz znalazł się w centrum kaplicy. Z biegiem czasu w Śnietnicy zaczęto myśleć o budowie nowego kościoła. Ks. Biskup szukał proboszcza, który podjął by sie tego dzieła. W tej sytuacji sprawę wziął w swoje ręce św. Andrzej Bobola.

W roku 2010, po interwencji św. Andrzeja Boboli, do parafii przychodzi nowy proboszcz, który podejmuje się wraz z parafianami budowy nowego kościoła. Mimo bardzo wielu trudności, ten wielki patron tak prowadzi wszystkie sprawy, że już jesienią 2012 roku rozpoczyna się budowa nowego kościoła. Wykonanie tego dzieła budziło niewiarę nawet wśród duchowieństwa. Okazało się, że z pomocą św. Andrzeja Boboli w ciągu trzech lat kościół już był gotowy do sprawowania kultu. W tej sytuacji na początku października 2015 roku zostały sprowadzone do Śnietnicy Relikwie św. Andrzeja Boboli i uroczyście zostały wniesione do kościoła 14 października, a 16 października odbyło się już pierwsze nabożeństwo dziękczynno-błagalne ku czci św. Andrzeja Boboli. Od tej chwili każdego 16 dnia danego miesiąca na nabożeństwa, które w Śnietnicy nazwaliśmy „Bobolówkami” pielgrzymuje coraz więcej czcicieli św. Andrzeja Boboli. Podczas nabożeństw odczytywane są prośby i podziękowania, który obecnie jest około 100 w każdym miesiącu. Do obecnej chwili poświęcono już ponad 40 wotum dziękczynnych za otrzymane nadzwyczajne łaski za pośrednictwem patrona naszej parafii, patrona nowej świątyni i patrona naszej szkoły.

Pasterz diecezji, ks. Biskup Andrzej Jeż polecił gromadzić dokumentację rozszerzającego się kultu, aby w przyszłości była podstawa, aby kościół parafialny w Śnietnicy, podobnie jak w Strachocinie, ogłosić Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

Uroczystość 16 czerwca rozpoczęła się o godzinie 10.00. Członkowie Rady Duszpasterskiej w składzie: Edmund Woźniak, Beata Beduch i Michał Dżumbelak ze Stawiszy powitali J.E.Ks. Biskupa Leszka:

Ekscelencjo, Księże Biskupie.

W imieniu wszystkich mieszkańców Śnietnicy i Stawiszy należących do parafii Śnietnica, w imieniu wszystkich czcicieli św. Andrzeja Boboli, oraz w imieniu wszystkich zaproszonych Gości, witamy Cię Księże Biskupie w naszej śnietnickiej wspólnocie parafialnej.

Cieszymy się bardzo z Twojej obecności wśród nas. Razem z Tobą i pod Twoim przewodnictwem Księże Biskupie pragniemy przeżyć historyczne dla naszej wspólnoty wydarzenia:  – osiemdziesiątą rocznicę zorganizowania duszpasterstwa w naszej parafii, poświęcenie Dróżek upamiętniających męczeńską śmierć św. Andrzeja Boboli oraz poświęcenie sztandaru i tablicy upamiętniającej nadanie imienia świętego Andrzeja Boboli naszej Szkole Podstawowej.

Najczcigodniejszy Księże Biskupie

Już teraz, na początku dzisiejszych uroczystości, dziękując Ci za Twoją pasterską posługę, pragniemy Cię zapewnić, że u stóp świętego Andrzeja Boboli, razem z licznymi pielgrzymami, tu, w tej śnietnickiej świątyni, będziemy wypraszać dla Ciebie zdrowie, potrzebne łaski i siłę do pasterskiego posługiwania dla dobra naszej diecezji, dla dobra naszej Ojczyzny i dla dobra całego  Chrystusowego Kościoła.

Również na początku, wszystkich zgromadzonych i zaproszonych Gości powitał miejscowy Ks. proboszcz Józef Rosiek i przedstawił w dużym skrócie historię 80-lecia duszpasterstwa w Śnietnicy.

     Kolejna „Bobolówka”,  już 35, zgromadziła nas dzisiaj w tym świętym miejscu u stóp świętego Andrzeja Boboli .  Dzisiejszy dzień i dzisiejsza „Bobolówka” jest wyjątkowa i historyczna dla naszej parafii i naszej społeczności.  To w tym roku przypada 80-lecie rozpoczęcia  duszpasterstwa pośród ludności rzymsko-katolickiej na terenie Śnietnicy i Stawiszy. To dzisiaj zostaną poświęcone Dróżki upamiętniające śmieć Pana Jezusa i śmierć św. Andrzeja Boboli. Sceny z tych wydarzeń przedstawione są w płaskorzeźbach i umieszczone w pięciu kapliczkach. To również dzisiaj, przez poświęcenie sztandaru i tablicy pamiątkowej, św. Andrzej Bobola obejmuje oficjalny patronat nad naszą Szkołą Podstawową w Śnietnicy.

Zanim powitam wszystkich dostojnych gości, pozwólcie, że w bardzo krótkim zarysie przedstawię 80 letnią historię parafii Śnietnica.  Pierwszego sierpnia 1938 roku ówczesne władze diecezjalne podejmują decyzję, aby opieką duszpasterską objąć rodziny rzymsko-katolickie mieszkające na terenie Śnietnicy i Stawiszy. Opiekę sprawują kapłani z Kąclowej i Brunar. Taki stan duszpasterstwa trwa do roku 1957.

Pierwszym stałym proboszczem dla parafii Śnietnica zostaje mianowany w 1957 roku Ks. Michał Czyrnek, który pełni ten urząd do 1966 roku, czyli przez 9 lat. Praca duszpasterska była trudna, ogólna bieda  i dwa mocno zniszczone kościoły Cerkiewne.

W roku 1966 do Śnietnicy zostaje mianowany Ks. Władysław Jemioło. Proboszczowanie ks. Władysława trwało do roku 1990, czyli aż 34 lata. Ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie to:

  • pożar kościoła Cerkiewnego w Stawiszy i jego całkowite spalenie
  • budowa nowego kościoła w Stawiszy
  • prace remontowe kościoła Cerkiewnego w Śnietnicy
  • budowa plebanii w Śnietnicy, czyli ½ budynku plebani istniejącej obecnie
  • prowadzenie gospodarstwa rolnego o powierzchni 12 hektarów
  • oraz prowadzenie największej na ówczesne czasy w tutejszych okolicach pasieki pszczelej.

W roku 1990 ks. Władysław Jemioło składa rezygnację z proboszczowania w Śnietnicy i na jego miejsce zostaje mianowany ks. Andrzej Ogrodnik, który pełni tę funkcję przez 6 lat. Widząc, że praca w tej niewielkiej parafii z obsługą 2 kościołów nie jest prosta, stąd podejmuję decyzję o złożeniu rezygnacji, która ze względu na stan zdrowia zostaje przyjęta.

W sierpniu 1996 roku proboszczem parafii zostaje mianowany Ks. Marian Konwent. Jego proboszczowanie, zwłaszcza w pierwszym roku nie jest łatwe. Wraz z parafianami ze Śnietnicy przygotowuje kaplicę w budynku plebanii, gdzie w 1997 roku zostaje przeniesiony najświętszy sakrament z kościoła Cerkiewnego. Od tego roku Kościół Cerkiewny jest wyłączną własnością obrządku Grecko-Katolickiego.  W latach proboszczowania Ks. Mariana Konwenta rozbudowano plebanię do obecnych wymiarów, ogrodzono cmentarze, sprawiono dzwony w Stawiszy i w Śnietnicy.

W roku 2010, kiedy w Śnietnicy jest pilna potrzeba budowy nowego kościoła, ks. Marian składa rezygnację, a na jego miejsce zostaje mianowana proboszczem w Śnietnicy moja skromna osoba. W tych 8 ostatnich latach, z Bożą i ludzką pomocą , ze szczególną opieką św. Andrzeja Boboli i wraz z parafianami udało się:

  • wybudować ten nowy kościół w którym jesteśmy
  • sprowadziliśmy Relikwie św. Andrzeja Boboli z Narodowego Sanktuarium w Warszawie i wprowadziliśmy w październiku 2015 roku każdego 16 dnia miesiąca specjalne nabożeństwo dziękczynno- błagalne, które nazwaliśmy „Bobolówkami”. Kult ten